پانسمان ورقه ای کلاژن ساز نانواکس

کد: 0

295,000 تومان
  • سایز: 10*10
  •  قابل برش
  • خاصیت ضد التهابی
  • عدم ایجاد حساسیت
  • جاذب ترشحات  کم تا متوسط
  • قابل استفاده در زخم های عفونی، دیابتـی، فشـاری، سـوختگی و...
  • مدت زمان استفاده از پانسمان بین 3 تا 7 روز می باشد

  بینه، یک کلیک تا سلامتی

   


موجود


+ -
پانسمان ورقه ای کلاژن ساز نانواکس

پانسمان ورقه ای کلاژن ساز نانواکس بـه عنـوان یـک پانسـمان نوین متشکل از بیوپلیمر ها و بـا ویژگـی متمایزکننـده بازسـازی لایه هـای عمقــی پوست، در مدیریـت درمـان طیـف گسـترده ای از انـواع زخـم هـای حاد و مزمن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. این محصول دارای مجوز های ISO13485 و CE ازاتحادیه اروپاسـت.

موارد مصرف پانسمان نانواکس

 • زخم دیابتی
 • زخم های فشاری مانند زخم بستر
 • زخم های سوختگی
 • زخم های تروما
 • پیوند پوست
 • زخم ناحیه اهدای عضو
 • زخم های جراحی
 • زخم های تونلی
 • زخم های عفونی و غیرعفونی
 • زخم های با ترشحات کم تا متوسط
 •  زخم های bone and tendon-exposed 

ویژگی های منحصر به فرد نانواکس

 •  شفافیت
 • ساختار3 بعدی، متخلخل و داربستی
 • انعطاف پذیری
 • خواص آنتی باکتریال و آنتی بیوفیلم
 • کاهش التهاب در محل زخم
 • تسریع روند گرانولاسیون و اپیتلیالیزاسیون
 • ترمیم کننده درمی
 • خاصیت رگزایی
 • ایجاد رطوبت و اسیدیته بهینه در سطح زخم

مزایای پانسمان ورقه ای کلاژن ساز نانواکس در مقایسه با سایر محصولات

 •  آنتی باکتریال و آنتی بیوفیلم
 •  قابل استفاده برروی تاندون و استخوان
 •  زیست سازگار و غیر سمی
 •  زیست تخریب پذیر و قابل جذب
 • ممانعت از تشکیل اسکار
 •  شفاف و انعطاف پذیر
 •  استفاده آسان و بدون درد
 •  تسریع بهبودی، کارآمد و به صرفه از نظر اقتصادی

دستورالعمل استفاده

 •  قبـل از اسـتفاده اندیکاسـیون هـای محصـول را چـک نماییـد.
 • دسـتهای خـود را شسـته و از دسـتکش جراحـی اسـتفاده کنیـد، فراینـد آمـاده سـازی برای درمـان را در شـرایط اسـتریل انجـام دهید.
 •  زخـم و ناحیـه اطـراف آن را بشـویید و آلودگـی هـا را بـا اسـتفاده از محلول هـای اسـتاندارد )نرمال سـالین( برطـرف نماییـد. لطفـا از محلـول ها یا داروهـای پاک کننده تحریک زا یا سـمی اسـتفاده نکنید.
 • اگـر زخـم شـما نیـاز بـه دبریدمـان دارد حتما توسـط پزشـک، دبریدمان زخـم را انجـام دهید.
 • پوست اطراف زخم را به صورتی که باعث خونریزی نشود، به آرامی خشک کنید.
 •  نانواکس را به اندازه زخم برش دهید.
 • در صورتی که زخم شما خشک است، ابتدا نانواکس را روی زخم قرار داده، سپس آن را با استفاده از آب مقطر یا سرم نرمال سالین، به صورت قطره قطره مرطوب نمایید.
 •  در صورتی که زخم شما مرطوب است، نانواکس را روی زخم قرار دهید. در این نوع زخم ها، دیگر نیازی به افزودن رطوبت نیست.
 •  پانسمان ثانویه را روی نانواکس قرار دهید.
 •  تعویض پانسمان با تشخیص درمانگر زخم )برای مثال بر اساس میزان ترشحات و اگزودا زخم( انجام می شود. با این حال توصیه می شود نانواکس حداکثر پس از 72 ساعت تعویض شود.
 •  در هنگام تعویض، پس از برداشتن پانسمان ثانویه، نانواکس به راحتی با سرم شستشو از بستر زخم شسته می شود.

بینه، یک کلیک تا سلامتی

مجله سلامت بینه

برند

نانو نارین طب (NNT)

سایز محصول 

10*10 سانتی متر 

قابلیت برش 

دارد

نوع پانسمان 

ورقه ای 

زمان مصرف 

تعویض هر 48 تا 72 ساعت 

ضدآب 

خیر 

سایر ویژگی ها 

استریل شده با امواج گاما- کلاژن ساز 

کشور سازنده 

ایران 

0

میانگین امتیاز

0%
0%
0%
0%
0%

لطفا برای اضافه کردن نظر وارد حساب کاربری خود شوید